Vil ikke utelukke skjenkestopp i Bodø

– Mye alkohol vil ikke akkurat hjelpe på sosial distanse, sier smittevernoverlegen.