Vil bygge ny gangbro - er usikker på om den blir høy nok