Joker–Jan: – Dette er en hevnaksjon! Bodø kommune: – Tøvete påstand!