Havrettsbordet: Nå er årsaken til at så mange ble syke klar