Stenger veien til Rønvikfjellet

Bodø kommune stenger veien fra Hyttebakken og opp til Rønvikfjellet fram til august neste år. Det blir også restriksjoner på gangatkomst fra Vollen og opp på fjellet.