Starter byggingen til 50 millioner. Men det er kun penger til deler av strekningen

Resten av veistrekningen blir ikke gjort noe med før tidligst om to år.