Sportsbutikken bikket to millioner i driftsresultat: - Ligger mye hardt arbeid bak

Sport Outlet Bodø leverte et solid årsresultat for 2019. Til tross for en vanskelig start på året grunnet korona-utbruddet, håper butikken på å levere et tilsvarende resultat for 2020.