To vil bli legevaktsjef: Raymond ønsker seg «gammel–jobben»