Slik skal trefelten bygges om – ekspressykkelvei, nye bruer og gangvei

Nå har bystyret vedtatt planen for gamle riksvei 80 med ny gang- og sykkelbru over riksveien og Bodøsjøveien. Men finansieringen er ikke klar.