Sier ja til 60 nye boliger i Bodø sentrum

Det planlegges 60 nye boliger i kvartal 25 i Bodø sentrum. Rådmannen er positive til planene.