Mange vil overta Babel: - De har ulike planer for lokalene