Se den nye parken ta form – her blir det nok aktiviteter til å fylle en hel dag