Sånn kan det bli i parken utenfor Domkirken

Et nytt uteområde kan bli resultatet dersom Bodø Kirkelig Fellesråd får gjennomslag for planene om å bygge et tilbygg i tilknytning til Bodø Domkirke.