Vegvesenet må sette inn tiltak i Bodøtunnelen:- Det har kommet en del klager