Dette blir det ene av tre hovedinnganger til det nye Rådhuset