– På bar er det viktig med én meters avstand, men på buss og kjøpesenter er det ikke så nøye