13 niendeklassinger ble syke etter tur til Heggmoen