Spa–vann fra Rapida Balanse skapte trøbbel for Marianne