Koronakrisen satte alt på vent. Nå starter Hilde og Mike noe nytt

LystPå har satset millioner på ny restaurant, men selv om koronatiltakene setter åpningsfesten på vent så har de begynt å lage mat.