Anna får ny jobb

Anna Brandal går fra NRK Nordland tiil Nordland fylkeskommune.