Kommunen tjener millioner på bøter. Her skrives det ut flest