Kommunalt prosjekt går raskere enn planlagt - nå skal et nytt kryss stenges

- Alt av gammelt rør i gaten utskiftes.