Kommunikasjon med beboerne er ikke akkurat kommunens sterkeste side