Kan bli slutt for Jafs: Nå er kafédriften i Spektrum ute på anbud