Her ville vegvesenet ha kollektivfelt. Nå er planene endret

Kollektivfeltet skapte mer kaos enn det gjorde nytte.