Her måtte kommunen ta grep for å hindre ulykker med skolebarn

Parkeringsplasser i Østbyen måtte vike for tryggere skolevei.