Har du reagert på veimerkingen her? Da er dette gode nyheter

Vinteren har satt sitt preg på veimerkingen på den gamle trefelten på riksvei 80. Nå blir det imidlertid bedring.