Anders og butikken er klare for reåpning: – Lokalene blir dobbelt så store