Frykter store private rølpefester fra helga av. Da rykker studentene inn

Nå kommer det studenter fra både inn- og utland til Bodø som alle skal delta på fadderukene.