Frykter at populære tilbud kan ryke

Stormen bibliotek har vært en suksess. Nå fryktes det derimot at flere populære tilbud kan gå mot slutten.