Først ut i landet med digital utstillingsåpning: – Inspirert av musikk-Norge