Etter tre måneder gikk restaurant-eventyret konkurs. Fikk mange millioner i gjeld på den korte tiden

Det kortlevde Brenden-eventyret varte i 12 uker, men kan ha blitt svært dyrt for kreditorene.