Endrer på brøytingen

Bodø kommune legger om brøytestrukturen i vintersesongen.