En stor del av eiendommen ble vedtatt tvangsinnløst. Nå har saken tatt ei ny vending

Etter at Bodø bystyre vedtok planene for riksvei 80, trefeltsveien, klaget en beboer. Nå har saken tatt ei ny vending.