Disse busstidene gjelder i sommer

Koronapandemien har skapt litt hodebry med tanke på bussrutene i Bodø. Nå gjeninnføres sommerrutene - for andre gang i år.