Gågate-saken returnert til rådmannen mot MDGs ene stemme