– Jeg vil sette hensynet til mennesker, natur og miljø foran hensynet til utbyggere