Bodø er stort sett en trygg by å bo i for innbyggerne, men dette er noe jeg mener vi ikke må ta for gitt

Bli bedre kjent med kriminalsjef Knut Waldemar Solli i vår spalte "Byfolk".