Fjerner parkeringsplassene i sentrumsgate. Snart kommer skiltene opp