Joker-Jan takker gode medarbeidere etter snuoperasjon

Joker-butikken til Jan Helgesen hadde i 2018 en veldig god omsetning.