Helen (33) har kjempet i fem år for å bli trodd: – Det er på grensen til umenneskelig

To-barnsmoren står i fare for å tape over en halv million kroner i forsikringstvisten etter ulykken.