Sjåføren krever det må tas grep før liv går tapt: – Først ble jeg livredd. Så ble jeg forbannet på kommunen