Thomas selger Melkebaren: - Jeg måtte bruke mye tid før jeg bestemte meg