Alle godkjenninger på plass for leilighetsprosjektet i Storgata. Se de nye skissene