Stem selv over Brit Jannes gågate-forslag: - Det kunne vært noe å vist fram tilreisende