Har reddet 30 katter og det er trangt i fosterhjemmene: – Det er eiers ansvar å sørge for en god løsning, ikke vårt