Mange tilbud for barn og unge i Bodø denne sommeren - sjekk noen av dem

Bodø har et bredt sortiment av aktiviteter for barn og ungdom i løpet av sommeren. Vi har plukket ut noe av det som tilbys de unge.