Bak denne døren skjuler det seg en godt bevart hemmelighet: – Medlemmene utstyres med hver sin nøkkel