Beboerne klager på ny busstrasé – bystyret ser ikke grunn til å følge det opp

Flere personer har klaget inn planen om ny busstrasé Mellom Oddan og Høgåsen på Tverlandet.