Åpner treningssenter i Bodø

Kjeden åpner sitt tredje senter i Bodø.